תרומות

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

* אנא מלאו את הסכום המבוקש בדף התשלום
לתרומה 18 חד"פ
לתרומה 18 חודשי
לתרומה 18 קבוע
לתרומה 36 חד"פ
לתרומה 36 חודשי
לתרומה 36 קבוע
לתרומה 54 חד"פ
לתרומה 54 חודשי
לתרומה 54 קבוע
לתרומה 100 חד"פ
לתרומה 100 חודשי
לתרומה 100 קבוע
לתרומה 180 חד"פ
לתרומה 180 חודשי
לתרומה 180 קבוע
לתרומה 360 חד"פ
לתרומה 360 חודשי
לתרומה 360 קבוע
לתרומה 500 חד"פ
לתרומה 500 חודשי
לתרומה 500 קבוע
לתרומה 1000 חד"פ
לתרומה 1000 חודשי
לתרומה 1000 קבוע
לתרומה 2500 חד"פ
לתרומה 2500 חודשי
לתרומה 2500 קבוע
לתרומה 5000 חד"פ
לתרומה 5000 חודשי
לתרומה 5000 קבוע
לתרומה אחר חד"פ
לתרומה אחר חודשי
לתרומה אחר קבוע