דף תשלום

* אנא מלאו את הסכום המבוקש בדף התשלום
* אם ישנו צורך בהסדר תשלומים אחר, אנא פנו למייל 5863352@gmail.com.
נתיבה - תשלום אחד
נתיבה עם סמינר - תשלום אחד
נתיבה - 10 תשלומים
נתיבה עם סמינר - 10 תשלומים
לתשלום - אחר
לתשלום